29 אוק

מי זכאי להחזר מס כל הנתונים

כל ישראלי יודע כי מס הכנסה הוא מס אשר הוא וכל אזרח במדינת ישראל מחויבים לשלם למדינה. תשלומי המס הם אכן חובה ובלתי אפשרי להתחמק מהם, אך יחד עם זאת, לא מעט אנשים אינם מודעים לעבודה שיתכן מאוד שהם זכאים להחזר מס.

קרוב ל85 אחוזים מהשכירים בישראל כיום זכאים להחזרי מס לשכירים ממס הכנסה בסכומים של עד 8000 ₪ בממוצע. המדינה מאפשרת לכל אזרח להגיש בקשה להחזר מס עד שש שנים אחרונה על ידי טופס בקשת החזר מיוחד כאשר יש צורך לצרף את כל המסמכים הרלוונטים הנדרשים לבקשה, על מנת שהיא תיבחן.

החזר מסבמה מדובר?

כל שכיר או עצמאי במדינת ישראל משלם מס חודשי משכרו למס הכנסה. המס נקבע באופן שנתי בהתאם לקריטריונים שונים ולא פעם, בשל שינויים שונים במצבו של העובד או בשל אי דיוק בפרטים או אי הצהרה על נתונים אישיים הן מצד המעביד והן מצד העובד, יוצא כי הוא משלם מס גבוה יותר מכפי שהוא באמת צריך לשלם. במקרה הזה, מגיע לעובד החזר מס שהוא סכום ההפרש שבין המס ששילם בפועל לבין המס שהיה צריך לשלם בהתאם למצבו האישי על כל שנת מס מ6 שנות המס הקודמות לרגע הגשת הבקשה.

מי זכאי להחזר מס?

ישנם לא מעט אנשים שיתכן שמגיע להם החזר מס ועל כן, חשוב שיבררו זאת. כך לדוגמא:

אחד המקרים הנפוצים ביותר שמזכים בהחזר מס הוא החלפת עבודה במהלך שנת מס מסוימת. מס הכנסה מחושב לשכיר לפי מדרגה שנתית, אך בפועל הוא מנוכה באופן חודשי משכרו. מערכת השכר מפרישה מס לפי חישוב שמניח שהשכר הולך להיות קבוע לאורך השנה. במקרה של החלפת עבודה שלרוב מלווה גם בתקופה של אי תעסוקה וכן בשינוי שכר, מערכות השכר בכל אחד ממקומות העבודה ינכו לא פעם יותר מדי מס ועל כן, יתכן מאוד שלאדם מעין זה מגיע החזר מס.

חיילים משוחררים בתקופה של 36 חודשים מסיום שירות חובה זכאים לנקודה עד שתי נקודות זיכוי ממס. לא פעם קורה שהנקודות הללו אינן ממומשות כראוי ועל כן החייל איננו זוכה לזיכוי המס שמגיע לו ומשלם יותר מס מכפי שהוא צריך. גם במקרה הזה יתכן שמגיע לו החזר מס.

התעסוקה של אימהות שילדו לרוב מאופיינת בחוסר עקביות לאורך שנת המס, החל מחופשת לידה בתשלום או חופשת לידה שאינה בתשלום. גם נקודות הזיכוי על ילד חדש שהצטרף למשפחה לא פעם אינן מתממשות במלואן ועל כן חשוב להגיש בקשה להחזר מס.

אוכלוסייה נוספת שלא פעם מגיע לה החזר מס היא אוכלוסיית המורים וזאת בשל יציאה לשנת שבתון, מעניקים ועוד סיבות.

גם עולים חדשים זכאים לנקודות זיכוי ולא פעם המעסיקים אינם מזינים כראוי את נקודות הזיכוי שמגיעות להם ועל כן, חשוב מאוד שיבדקו זכאות להחזר מס.

יישובים מסוימים בפריפריה מוגדרים על ידי המדינה כיישובי ספר ועיירות פיתוח והתושבים של היישובים הללו מקבלים מהמדינה נקודות זיכוי. נקודות הזיכוי הללו לא תמיד מנוצלות ופעמים רבות גם עוברים מספר חודשים מרגע המעבר ליישוב ועד שהמעסיק מתחיל להתחשב בנקודת הזיכוי והתוצאה היא כמובן תשלום גבוה יותר של מס. במקרה הזה תהיה לאדם זכאות להחזר מס.

המדינה נותנת החזר מס על ביטוחים עד גובה של 2500 ₪ או 7 אחוזים מהשכר בשנה, הנמוך מבניהם.

נקודות זיכוי של מס הכנסה וזיכוי בהחזר מס

נקודות זיכוי הן נקודות שניתנות כהחזר מס בהתאם לקריטריונים שונים שאותם קבעה המדינה. כל נקודת מס שזכאים לה אמורה לחזור ככסף מתוך המס שצריכים לשלם. נקודות זיכוי אמורות להילקח בחשבון במס שמנוכה מהשכר אך פעמים רבות יש טעויות שמובילות לכך שהמעסיק לא מתחשב בנקודות הזיכוי שמגיעות לעובד. המצבים הללו יוצרים תשלום יתר וכך מייצרים זכאות להחזר מס. הקריטריונים לקבלת נקודות זיכוי הן: תושב ישראל, הורים לילדים כאשר בהתאם לגיל הילדים מקבלים נקודות, תשלום מזונות או בן זוג שאיננו עובד מזכים בנקודות, חיילים משוחררים, אנשים שמתגוררים ביישובי ספר ועיירות פיתוח, נשים, עולה חדש ותושב חוזר, אדם בעל מוגבלות או הורה לילד עם מוגבלות, גירושים וגידול הילדים באופן נפרד ועוד.

לסיכום ניתן לומר כי כל אדם יכול להגיש כיום בקשה לבדיקת החזר מס, אך חשוב כמובן להגיש את הבקשה בצורה מדויקת ולצרף את כל המסמכים הרלוונטיים ועל כן, אם יש לכם קושי בהגשת הבקשה, חשוב לפנות לאנשי מקצוע שמסייעים בהגשת בקשות להחזר מס באופן מקצועי ומנוסה.

Call Now Buttonחייגו עכשיו